TỔNG QUAN THE ICON – GĐ3 

VỊ TRÍ THE ICON – GĐ3

TIỆN ÍCH CHUẨN 5 SAO

KIẾN TRÚC ĐỘC BẢN – GIỚI HẠN

THIẾT KẾ ĐẲNG CẤP

THANH TOÁN LINH HOẠT

CÁC PHÂN KHU KHÁC